Moğolistan Taşımacılık için Çıkış Terminali: Kayışdağı Artway Lojistik Deposu

Artway Lojistik olarak; MOĞOLİSTAN Nakliyat, Nakliye, Lojistik, Parsiyel, Frigo, Taşımacılık hizmetlerini uzman personel kadromuz ile profesyonel şekilde yapmaktayız. En kısa sürede sorunsuz olarak teslimat yapmaktayız. Detaylı bilgi için arayabilirsiniz.

Siyasi ve İdari Yapı
1,5 milyon kilometrekarelik yüzölçümü ve yaklaşık 2,7 milyonluk nüfusuyla dünyanın en düşük nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerinden biri olan Moğolistan, tek partili siyasi sistem ile planlı ekonomi düzenini Soğuk Savaş sonrası dönemde terk etmiş, son 20 yılda demokratikleşme ve serbest pazar ekonomisine geçiş yönünde önemli atılımlar gerçekleştirmiştir.

Moğolistan, 21 eyalete (aymag) ayrılır. Parlamenter demokrasinin benimsendiği ülkede seçimler 4 senede bir yapılmaktadır. Moğolistan Parlamentosu (Ikh Khural) 76 üyeli tek bir kamaradan oluşmaktadır. Parlamento, Başkan adayını belirleme hakkına sahiptir. Başkanın iki yardımcısı mevcuttur.

Cumhurbaşkanı da Anayasaya göre halkın oyuyla dört yılda bir doğrudan seçilmektedir. Cumhurbaşkanının, Parlamentonun gösterdiği Başbakan adaylarını reddetme ve Parlamentonun kabul ettiği yasaları geri çevirme yetkisi vardır. Parlamento üçte iki çoğunluk sağlayarak ikinci kez aynı yasayı benimserse, Cumhurbaşkanı sözkonusu yasayı onaylamak durumundadır.

Moğolistan, sadece iki ülke ile sınırı bulunan (Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti), denize çıkışı olmayan bir ülkedir. Bu çerçevede, yürüttüğü “üçüncü komşu” politikası çerçevesinde, diğer ülkelerle ilişkilerini mümkün olduğunca geniş bir yelpazede geliştirmeyi amaçlamaktadır. Moğolistan, bahsekonu politika bağlamında BM, NATO ve AGİT gibi uluslararası kuruluşlarla ilişkilerine de önem atfetmektedir.

Diğer taraftan, nükleer silahlardan arındırılmış bölge (NSAB) ve bağlantısızlık statülerini 1990’ların hemen başından itibaren benimsemiş olan Moğolistan, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Anlaşma’ya (NPT) taraftır ve Nükleer Denemelerin Yasaklanması Anlaşması’nı (CTBT) ilk onaylayan ülkeler arasındadır.

Sevdiğimiz Sayı Eğlenceli Bilgilerimiz

Karayolu Taşımacılığı
Lojistik
Denizyolu Taşımacılığı
İntermodal Taşımacılığı
Havayolu Taşımacılığı
Destek Hizmet
artway lojistik